×

Privacybeleid

Privacyverklaring Spa Cube Utrecht

Bij Spa Cube Utrecht staat de privacy van personen die de website van Spa Cube bezoeken en personen die gebruikmaken van de diensten van Spa Cube hoog in het vaandel. Wij zullen er alles aan doen om je privacy te beschermen en vertrouwelijk om te gaan met de door jou verstrekte informatie. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In deze privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Voor vragen kun je contact opnemen met Spa Cube via info@spa-cube.nl of telefonisch via 030 259 17 80.

Gegevens Spa Cube

Spa Cube is een City Spa, gericht op een grote diversiteit aan beautybehandelingen en verkoop van verzorgingsproducten. Spa Cube is gevestigd aan Oudegracht 211, 3511 NH te Utrecht. De salon is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60226889.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. De door jou verstrekte persoons- en medische gegevens gebruiken wij in het kader van het uitvoeren van een overeengekomen behandelplan. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spa Cube verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of zelf gegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Algemene bezoekgegevens bij website bezoek (IP-adres, surfgedrag, tijd en locatie)
 • Naam en inhoud van bericht bij het plaatsen van reviews
 • Foto’s van de gezichtshuid die verkregen zijn door de Observe (apparaat voor huidanalyse)
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een behandeling of telefonisch

Spa Cube verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, uitgezonderd van medische gegevens die eventueel nodig zijn om een dienst veilig uit te kunnen voeren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Doeleinden

Spa Cube verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om afspraken in te plannen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te kunnen mailen voor afspraakherinneringen, afspraakbevestigingen en feedback na afloop van een behandeling.
 • Om eventuele klachten af te handelen
 • Om de website te optimaliseren
 • Om je op de hoogte te houden van nieuwtjes en promoties via digitale nieuwsbrieven*

*We houden je met onze nieuwsbrief op de hoogte van trends, onze diensten en promoties. Je ontvangt onze nieuwsbrief door schriftelijk akkoord te geven tijdens een eerste behandeling of door je emailadres achter te laten via de website van Spa Cube. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief wordt een afmeld-link weergegeven waarmee je je direct kun afmelden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Spa Cube bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia– Wij noemen je liever bij naam dan bij klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien je bonnen/facturen op naam hebt ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
 • Contactgegevens– Deze worden gebruikt voor communicatie over afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste afspraak. Daarna worden de gegevens automatisch geanonimiseerd.
 • Adresgegevens– Deze worden alleen bewaard indien je bonnen/facturen op naam wilt ontvangen met adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Spa Cube verstrekt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor goede beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Spa Cube is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Spa Cube gebruikt uitsluitend technische, functionele en analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op de site zijn social media koppelingen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je bent ingelogd zodat je niet iedere keer op Facebook of Instagram hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Spa Cube. Ook heb je het recht op het overdragen van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spa-cube.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spa Cube neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Spa Cube maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dat kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spa-cube.nl.

Klachten

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor het indienen van een klacht volg je de aanwijzingen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website (www.spa-cube.nl) bekend worden gemaakt.

Contactgegevens Spa Cube

Heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via:

Spa Cube Utrecht
Oudegracht 211, 3511 NH Utrecht
Tel: 030 259 17 80
Email: info@spa-cube.nl
Contactpersoon: Claudie Geurts

Op de hoogte blijven van de beste beautytips, promoties en het laatste nieuws?